Služby

Stavebná firma s komplexnou ponukou stavebných, projekčných a rekonštrukčných prác.

Hlavné činnosti

Projektová, poradenská a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
Budovanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
Prípravné práce pre stavbu – demolácie a zemné práce
Výroba stavebných materiálov
Vývoj drevárskych výrobkov
Stolárstvo, tesárstvo
Poskytovanie služieb stavebnými strojmi
Výroba píliarska
Zámočníctvo
Kovoobrábanie
Výkon činnosti stavbyvedúceho – pozemné stavby
Výkon činnosti stavebného dozoru – pozemné stavby
Výroba elektrických zariadení v rozsahu – rozvádzače NN
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu - objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Prejsť na začiatok