O firme

Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v oblasti pozemného staviteľstva.

Popis

Spoločnosť ASTA – STAV s.r.o. vznikla 04.09.2015 – deň zápisu do Obchodného registra , IČO : 48 289 175.

Hlavným predmetom činnosti firmy je stavebná výroba vo forme vyššej dodávky. Podľa požiadaviek investora sme schopní zastrešiť celý proces výstavby od investičného zámeru cez projektovú prípravu, inžinierske práce až po finálnu realizáciu stavby na kľúč.

Vlastnými kapacitami realizujeme stavebno – montážne práce HSV a nosné práce PSV. V súčasnosti firma svojimi pracovníkmi zabezpečuje práce murárske, tesárske, železiarske. Z remesiel realizuje svojimi kapacitami ZTI, ústredné kúrenie, elektromontážne práce, zámočnícke práce, maliarske práce, stolárske práce, strojné vybavenie firmy hlavne dopravnou a výkopovou technikou predpokladá zvládnutie aj náročných stavieb.

Spoločnosť ASTA – STAV s.r.o. realizuje výstavbu v regióne Stredoslovenského kraja. Predmetom činnosti je komplexná dodávka stavebných objektov v oblasti pozemného staviteľstva.

Prejsť na začiatok